A Torockó Vendéglő Vendégkönyve

Írja meg véleményét, javaslatát, gondolatait és észrevételét Vendéglőnkkel vagy a weboldalunkkal kapcsolatban! A moderálás jogát fenntartjuk.

Többszörmeglátogattukazéttermet.Mindhangulatában,kényelmében,azételekminőségébenkellemescsalódásvoltmindenalkalommal.Szeretünkidevisszatérni.szívvelajánlommindenembernek.

2022-11-13 - Barta József László

Köszönjükaszépestét! Azízletesételeket,afantasztikuskiszolgálást!

2022-11-13 - Bögehold Tamás

AzegyikkollégámjártÖnöknélésnagyonvéleménnyelvoltazétteremről.nemmerteleírniavéleményét)Ezértnagyvárakozássaltekintekazelkövetkezendőlátogatásra! Gábriel

2022-10-19 - Nyulasi Gábriel István

Köszönjükafigyelmeséskedveskiszolgálást,afinomételeketésalegeslegfinomabbsomlóigaluskát! Máriaésbarátiköre 

2019-07-28 - Mária

Előszörjártunkitt,defantasztikusanéreztükmagunkat.

2019-04-27 - Skotner Gabriella

Nagyonszépenköszönjükakedves,szívesvendéglátást!Aszemélyzetprofi,kedvesesfigyelmes,azételeknagyonfinomakésnagyadagok! Zenészekrengetegnótátismernekésfokozzákahangulatot.ErremondjuknagybetűsVendéglátás! Jószívvelajánlommindenismerősömnek! Köszönettel:GyarmathyIldikó

2018-10-27 - Gyarmathy Ildikó

Születésnapiösszejövetelreérkeztünk.Tősgyökeresbelvárosikéntmeglepetésegyöngyszemakerületközepén.Alacsonyáronnagyadagok,kedvespincérek,cigányzenészek,akikalegmenőbbslágereketishibátlanuljátszák! SzeretnénkezútonisköszönetetmondaniaTorockóvendéglőmindenkedvesdolgozójánakazért,hogyfelejthetetlennétettékazesténket. KovácsEditéscsaládja

2018-10-26 - Kovács Edit

Köszönjükakedveskiszolgálást,afinométkeket,amikkelfelejthetetlennétettékanagynapunkat. EditésCsaládja 

2018-07-11 - Varga Edit

TiszteltVendéglő! Eszméletlenhangulatbanteltelalakodalmunk.Köszönjükszépenakiválószervezést.

2009-03-31 - Ocsovszki Dávid

ElőszörvendégeskedtünkÖnöknél,melyetösszekötöttünka"torkoscsütörtök"lehetőségével. Azétteremnívós,kultúrált,patyolat-tiszta,akiszolgálásgyorsésudvariasvolt,amiértÖnökméltánkiérdemelnekminden"LEG"jelzőt. RemélemmihamarabbélvezhetjükismétazÖnökvendéglátását. Köszönettel:Steinmachercsalád

2009-02-26 - Steinmacher László

Azétteremnívós,kultúrált,patyolat-tiszta,akiszolgálásgyorsésudvariasvolt,amiértÖnökméltánkiérdemelnekminden"LEG"jelzőt.RemélemmihamarabbélvezhetjükismétazÖnökvendéglátását.Köszönettel:GalambosKrisztina

2009-02-05 - Galambos Krisztina

pageup